Gridsoft s.r.o.

Informační systémy pro provozovatele technických sítí

O společnosti

Společnost Gridsoft je dodavatelem provozních informačních systémů zaměřený na specifické potřeby provozovatelů sítí, které lze pomocí integračních platforem propojit se systémy ERP, GIS a SCADA.

 • Řízení práce

  Lovion BIS obsahuje plnou podporu řízení technických procesů, kontrolní a stavové sledování prací, plánování zdrojů, cílových termínů a propojení s podnikovým systémem.

  Měření

  Produkty Lovion umožňují rychlé a efektivní zpracování všech procesů souvisejících s pravidelným měřením a plánováním souvisejících prací.

  Řízení výpadků

  Nástroje pro správu komplexního procesu odstraňování poruch a výpadků od okamžiku přijetí oznámení, dokumentace, předání terénním pracovníkům a splnění informační povinnosti.

  Síťová výstavba

  Nabízíme integrovanou podporu pro plánování a vývoj projektů, výstavbu technických sítí včetně procesu mapování a dokumentace a provádění souvisejících obchodních procesů pomocí napojení na ERP systém (např. SAP).

Tým

 • Jakub Pahorecký

  Jednatel

  Ing. František Pahorecký

  Jednatel

  Ing. Jan Borcovan

  Sales

  Ing. Tomáš Ruprich

  Technická podpora

Kontakt

Adresa

Vaňhalova 587/2, Brno, Czech Republic

Telefon

+420 724 077 154